ABOUT US

บริษัท โอเวอร์ออล ซิสเท็ม จำกัด

       เริ่มดำเนินกิจการภายใต้ชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยพัฒนาการไฟฟ้า เมื่อ ปี พ.ศ. 2540 ซึ่งจัดจำหน่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ให้แก่บริษัทที่ประกอบธุรกิจรับสร้างบ้าน และรับเหมาก่อสร้าง เป็นส่วนใหญ่ จนถึงปัจจุบันทางห้างฯได้มองถึงงานระบบที่ครบวงจรมากขึ้น จึงจัดตั้งบริษัท โอเวอร์ออล ซิสเท็ม จำกัด เพื่อรองรับการขยายงาน เพื่อจำหน่ายสินค้างานระบบทุกชนิด ได้แก่ งานระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบปรับอากาศ ระบบดับเพลิง วาล์วสำหรับงานระบบของไหลทุกชนิด เช่น ไอน้ำ น้ำมัน แก๊ส และอุปกรณ์ฟิตติ้ง อุปกรณ์กันระเบิดทุกชนิด รวมถึงอุปกรณ์พิเศษ และในส่วนของวาล์วทางบริษัทมีจัดจำหน่าย Needle Valve และ UPVC Valve ปัจจุบันได้นำเข้าสินค้ากลุ่มไอน้ำ จากประเทศ เกาหลี ทั้งราคาถูกและคุณภาพดี

       โดยวัตถุประสงค์หลัก เพื่อต้องการเป็นจุดศูนย์รวมอุปกรณ์งานระบบครบวงจร หรือ One Stop Services ให้แก่ลูกค้าทุกท่าน ซึ่งจะมีขยายในส่วนของตัวแทนจำหน่ายทั้ง กรุงเทพฯและปริมณฑล รวมถึงต่างจังหวัดทั่วประเทศ

       ทางบริษัท โอเวอร์ออล ซิสเท็ม จำกัด ยินดีรับให้คำปรึกษา เกี่ยวกับงาน ระบบ และยินดีให้ข้อมูลสินค้างานระบบ หรือทางท่านมีข้อมูลเบื้องต้นทางบริษัทฯ สามารถให้คำแนะนำหรือเลือกสินค้าให้ตรงกับข้อมูลการใช้งาน สินค้าที่จัดจำหน่ายเป็นสินค้าที่มีใน Vendor List เกือบทุกแบรนด์

Introduce จุดเริ่มต้น โอเวอร์ออล ซิสเท็ม

       โอเวอร์ออล ซิสเท็ม คือ จุดศูนย์รวมครบวงจรของงานระบบ อาทิ งานระบบไฟฟ้า ประปา ปรับอากาศ ดับเพลิง(UL/FM) ก๊าส น้ำมัน ไอน้ำ และงานอุตสาหกรรม ซึ่งต้องการตอบสนองความต้องการของลูกค้าไว้ที่จุดเดียว หรือ One Stop Service สำหรับงานระบบให้แก่ลูกค้าทุกประเภท ได้แก่ โรงงาน โรงแรม บ้าน อาคาร ตึกสูง โรงกลั่นน้ำมัน หรือ ร้านค้า นโยบายของทางบริษัท คือ จำหน่ายสินค้าตรงตามการใช้งาน คุณภาพตรงความต้องการ และราคาตรงความพอใจ

ORDER & PAYMENT
E-CATALOGUE
DEALER